?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> |站优势-中国酒水视频招商|?/title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/Content/index/css/top.css"> <link href="/Content/about/css/css.css" rel="stylesheet" /> <style type="text/css"> .head .menu .kge-1 { background-image:none;display:none; } .head .menu li a { font-size: 12px; color: #000; } .head .menu .font-4 { width: 65px; height:26px; margin: 0px auto; color: White; float: left; text-align: center; line-height:26px; } .head .menu .font-5 { width: 72px; height: 26px; margin: 0px auto; color: White; float: left; text-align: center; line-height: 26px; } </style> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="head" style="height:30px;overflow:hidden"> <div class="menu" style="background:none;padding-top:0px;"> <ul> <li class="font-4" style="width:40px;"><a href="/">首页</a></li> <li class="kge-1"></li> <li class="font-4"><a href="/baijiu">白酒招商</a></li> <li class="kge-1"></li> <li class="font-4"><a href="/pijiu">啤酒招商</a></li> <li class="kge-1"></li> <li class="font-4"><a href="/yangjiu/">z酒招商</a></li> <li class="kge-1"></li> <li class="font-5"><a href="/putaojiu/">葡萄酒招?/a></li> <li class="kge-1"></li> <li class="font-5"><a href="/baojianjiu/">保健酒招?/a></li> <li class="kge-1"></li> <li class="font-4"><a href="/huangjiu/">黄酒招商</a></li> <li class="kge-1"></li> <li class="font-4"><a href="/guojiu/">果酒招商</a></li> <li class="kge-1"></li> <li class="font-4"><a href="/yinliao/">饮料招商</a></li> <li class="kge-1"></li> <li class="font-4"><a href="/daili/">代理商库</a></li> <li class="kge-1"></li> <li class="font-4"><a href="/company/">企业?/a></li> <li class="font-4" style="float:right;width:230px;color:#000"><a >免费注册</a> | <a >d</a> | <a >我的酒网</a> | <a >我要招商</a></li> </ul> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="topbg"></div> <div class="novbg"> <div class="nov t_f f14"> <ul> <li class="home"><a href="http://www.la2enjoy.com/"><img src="/Content/about/images/home.jpg"></a></li> <li><a href="index.htm">关于我们</a></li> <li><a href="ys.htm">|站优势</a></li> <li><a href="zp.htm">招聘信息</a></li> <li><a href="td.htm">团队展示</a></li> <li><a href="bq.htm">版权声明</a></li> <li><a href="lxwm.htm">联系我们</a></li> <li><a target="blank" href="tencent://message/?uin=1003566574&Site=中国酒水视频招商|?amp;Menu=yes">在线客服</a></li> </ul> </div> <div class="box"> <span class="dqx"><img src="/Content/about/images/gy.jpg"></span> <span class="dfk">您现在的位置Q?a href="http://www.la2enjoy.com/">首页</a> > |站优势</span> </div> </div> <div class="box"> <div class="spbg"> <div id="defaultsp"> <div id="container"></div> <script type="text/javascript" src="/Content/tv/swfobject.js"></script> <script type="text/javascript"> var s1 = new SWFObject("/Content/tv/player.swf", "ply", "520", "326", "9", "#FFFFFF"); s1.addParam("allowfullscreen", "true"); s1.addParam("allowscriptaccess", "always"); s1.addParam("flashvars", "file=http://jiushuiimg.jiushui.tv/video/jiushuitv.flv&image=/content/about/images/shipin.jpg"); s1.write("container"); </script></div> </div> <div class="lh26 t_h mt10">   <h3>jiushui.TV酒水视频招商|五大优势:<br /> </h3> <br /> <p><strong>1、推q力度空前绝后,全面覆盖</strong></p> <p>jiushui.TV酒水视频招商|,采用最密集、最有效、最直接的宣传方式,q行全方位深层次地宣传,本行业的每个代理商都得到10ơ以上强力广告宣传,从而达到对招商企业产品最大程度的宣传Q将优势深入C理商内心深处!行业内无Z知,无h不晓Q火爆网jiushui.TV的品牌已l深入h心,是行业内最知名的品牌?br /> <br /> </p> <p><strong>2、最单易记的域名</strong></p> <p>域名优势我们有着行业内最专业Q最贴切的域名?span class="STYLE7">jiushui.TV</span><span class="STYLE5">Q?strong>酒水视频</strong>Q?/span><br /> <br /> </p> <p><strong>3、独家开辟视频招商模?/strong></p> <p>传统招商会,会议旉短,费用大,全国各地差异大,人员走马观花Q有效信息获取量。jiushui.TV酒水视频招商|开辟的全天24时视频播放模式Q更生动的展现厂家、品信息,使代理商、经销商能够更全面的了解厂家、品等信息Q一q?65天,不受时空限制Q都可以搜烦信息Q大大增加了成交的可能性。信息获取还更全面,更真实?br /> <br /> </p> <p><strong>4、经验丰富,技术精?/strong></p> <p>jiushui.TV酒水视频招商|的所有h员都有大型的|站q行l验Q已l成功开发了多个B2B专业招商q_。知道如何服务客P如何做好推广Q如何客L利益最大化。jiushui.TV酒水视频招商|,所有的技术h员都是多q从事B2B招商|络工作的精英,q请多位酒水行业著名策划hQ运作h共同参与Q技术过,能力q关Q绝对能够如您所ѝ?br /> <br /> </p> <p><strong>5、信息全面、覆盖范围广</strong></p> <p>jiushui.TV酒水视频招商|,是以酒行业ؓ专业定位的B2B招商|站Q是中国专业酒水招商W一|,现有10多万条等招商信息Q每?万多个行业内的专业h士进站点击,信息量之大、之全面在国内酒水行业网站首屈一指?/p> <br /> <p>好品、新产品在酒水视频招商|?/p> <p>专业创造h|诚信回报客户</p> <br /> <p><span class="STYLE7">jiushui.TV酒水视频招商|,建站宗旨Q?“立首都北?服务全国酒水招商代理?/span><br /> </p> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="bfooter" style="margin-top:20px;"> <div class="jfooter"> <div class="jfooter-left"> <p class="jbottom_menu"> <a href="http://www.la2enjoy.com/about/index.htm" rel="nofollow" target="_blank" class="shh">关于我们</a> <a href="http://www.la2enjoy.com/about/ys.htm" target="_blank" rel="nofollow">|站优势</a> <a href="http://www.la2enjoy.com/about/zp.htm" rel="nofollow" target="_blank" class="shh">招聘信息</a> <a href="http://www.la2enjoy.com/about/td.htm" rel="nofollow" target="_blank" class="shh">团队展示</a> <a href="http://www.la2enjoy.com/about/bq.htm" rel="nofollow" target="_blank" class="shh">版权声明</a> <a href="http://www.la2enjoy.com/about/lxwm.htm" rel="nofollow" target="_blank" class="shh">联系方式</a> <a target="blank" href="tencent://message/?uin=654893123&Site=酒水视频招商|?amp;Menu=yes">在线客服</a> </p><p style="padding-top:5px;color:#999;"> <span>版权所有:<a href="http://www.la2enjoy.com/" title="酒水视频招商|?>酒水视频招商|?/a> | 客服电话:010-59435252 | 备案Q京ICP?1010037?2 电信与信息服务经营许可证:京ICP证号060148 </span><br> <span>免责声明Q本|站只提供信息交^収ͼ对交易双方不负Q何责仅R望双方谨慎交易?br>M单位及个Z得发布违反酒行业相关政策及国家法律规定的信息和虚假信??/span> <span>如有信息、图片R权,请及时联pL们处理?/span><br> <span>Copyright <span class="copyright">©</span> 2009-2018 www.la2enjoy.com All Rights Reserved. </span> <br> </p> <p class="fimg"><img src="/content/index/images/b-1.jpg" border="0"><img src="/content/index/images/b-2.jpg" border="0"><img src="/content/index/images/b-3.jpg" border="0"><img src="/content/index/images/b-4.jpg" border="0"><img src="/content/index/images/b-5.jpg" border="0"></p> </div> <div class="jfooter-right"><img src="/content/index/images/kefu3.jpg"><br>投诉客服</div> </div> </div> <a href="http://www.la2enjoy.com/"></a> <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></html>